Bij JET zijn verschillende “soorten” vrijwilligers actief.

Sommigen zijn bestuurslid, anderen helpen actief op de woensdagmiddag bij de directe begeleiding van de kinderen. Vrijwilligers zijn altijd welkom.

Wat is er voor nodig, waaraan moet u voldoen?

Op de eerste plaats is het belangrijk dat u het leuk vindt om met kinderen en techniek te werken.
Voor de begeleiding op woensdagmiddag is het belangrijk dat u een redelijke algemene vakkennis en handvaardigheid heeft op het gebied van hout- en/of metaalbewerking. Daar hoeft u absoluut geen (ex-) professional voor te zijn, want vele hobbyisten beschikken over ruim voldoende kennis en vaardigheden.
U moet verder in staat zijn deze kennis en vaardigheden op kinderen over te brengen.

Lijkt het u leuk dan maken we graag een afspraak om kennis te maken, u kunt bellen met 06-10921859 of mailen naar

vz-jet@jetcastricum.nl