Bij JET zijn verschillende “soorten” vrijwilligers actief.

Sommigen zijn bestuurslid, anderen helpen actief op de woensdagmiddag bij de directe begeleiding van de kinderen. Vrijwilligers zijn altijd welkom.

Wat is er voor nodig, waaraan moet u voldoen?

Op de eerste plaats affiniteit met jeugdwerk en techniek.
Voor de begeleiding op woensdagmiddag is het belangrijk dat u een redelijke algemene vakkennis en handvaardigheid heeft op het gebied van hout- en/of metaalbewerking. Daar hoeft u absoluut geen (ex) professional voor te zijn, want vele hobbyisten beschikken over ruim voldoende kennis en vaardigheden.
U moet verder in staat zijn deze kennis en vaardigheden op kinderen over te brengen.
Bij JET is nu ook een elektro-hoek aanwezig, waar kennis over elektriciteit wordt opgedaan en in praktijk gebracht. Extra begeleiding hier is welkom.

Heeft u hierover vragen dan kunt bellen met 0251-671168 of mailen naar

vz-jet@jetcastricum.nl