Uit de statuten van de Stichting Jeugd en Techniek Castricum:

De stichting heeft ten doel:

1) Het bevorderen van kennis en inzicht in techniek onder jongeren en volwassenen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2) De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van lessen en cursussen, het geven van demonstraties en het maken en verspreiden van informatiemateriaal.

Deze regels uit de statuten zijn in de gebruikelijke notariële stijl opgesteld. Hieronder een toelichting:

Het is gebleken dat kinderen die al op jonge leeftijd kennis en vaardigheden opdoen in technische vakken, hiervan in vele opzichten blijvend voordeel hebben.
Het is altijd erg handig als je kennis hebt van materialen, gereedschappen en machines en bovendien de vaardigheden om deze te kunnen gebruiken.
Je bent dan in veel zaken onafhankelijker van anderen.
De motoriek en ook het ruimtelijk inzicht verbetert. De kinderen leren werktekeningen maken en werkzaamheden plannen. Tevens is er aandacht voor veilig en netjes werken. Ook samenwerken en opruimen hoort daarbij.
Het geleerde kan ook een rol gaan spelen in latere beroepskeuze.
Het omgaan met materialen en gereedschap is ook van grote invloed gebleken op de artistieke ontwikkeling van kinderen. Bij de JET zien we ook veel kunstzinnige werkstukjes ontstaan. En, ook heel belangrijk, de kinderen hebben altijd plezier in hun bezigheden bij de JET. Deze overwegingen hebben geleid tot de oprichting van de Stichting Jeugd en techniek Castricum.