Bij Stichting Jeugd en Techniek Castricum (JET) willen wij dat alle kinderen zich thuis voelen en betrokken zijn. Wij vinden het belangrijk met elkaar te zorgen voor een veilige leef- en werkomgeving. Al onze vrijwilligers hebben een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

Samen zorgen we voor een veilige leef- en werkomgeving. Dat is een omgeving waarin we met elkaar zorgen voor een leuke, creatieve en gezellige sfeer, waarin iedereen zich veilig voelt. Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas niet ongewoon in onze huidige samenleving. Wat voor de één een grapje is, kan de ander helemaal verkeerd opvatten of zelfs als onprettig of bedreigend voelen. Natuurlijk beseffen we dat dit geheel persoonlijk is. Bepalend is echter dat een actie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren. Het mooiste zou zijn als je diegene direct aanspreekt op het ongewenste gedrag. Maar dat is niet altijd even eenvoudig. Gevoelens van onmacht, schaamte, angst of wat dan ook kunnen een reden zijn om niets te zeggen en het zo te laten. Met als gevolg dat je er mee blijft rondlopen.

In zulke gevallen zou het goed zijn als je vertrouwelijk met iemand praat. Een persoon die naar je luistert, zich geen mening vormt en je niet veroordeelt. Iemand die je eventueel kan steunen in het maken van vervolgstappen. Zo iemand wordt ook wel een Vertrouwenscontactpersoon genoemd.

Stichting Jeugd en Techniek Castricum werkt samen met de vertrouwenscontactpersoon van Stichting Welzijn Castricum, Eveline Masetti. Zij is aanspreekpunt voor de deelnemende kinderen, ouders van kinderen, vrijwilligers en bestuur. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

 

Contact? Dit kan door mailen of bellen met:

Eveline Masetti (Pastor, Coach en Verteller)

E: ec.masetti@gmail.com

T: 06 10571560